GNO - Ban Trị sự GHPGVN Q.1 đã tổ chức lễ cầu nguyện tại Tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang trước khi di dời.
GN - Nhờ thấy rõ những điều không vui, biết rõ sanh già bệnh chết nên ta biết chấp nhận sự thật... Xem tiếp...
GN - Người xuất gia bị chướng ngại bởi mười ba già nạn và sáu căn không đầy đủ thì không được thọ giới. Xem tiếp...
IMG_0061.JPG GNO - Ra-gu ngũ vị có thể ăn với bánh mì hay hủ tíu đều ngon hoặc dùng điểm tâm như món soup. Xem tiếp...
Nhà hàng chay Thiện Duyên, trang chủ
An Huy Nghi - Nhỏ 4
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 775
Nguyệt san Giác Ngộ
Gốm Hải Long
Lịch xuân Giác Ngộ 2015, trang chủ
Lan Thảo Nguyên
Magi
Thế giới Phật giáo
Diệu Tướng Am
Đồng Sao Mai
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo