GN - Ngài ngồi đó, lặng lẽ, với xâu chuỗi trên tay. Có ai thưa hỏi thì ngài tạm ngưng lần chuỗi để trả lời...
GN - Bố thí tài vật chỉ giúp chúng sanh bớt khổ, còn bố thí pháp sẽ giúp chúng sanh thoát khổ. Xem tiếp...
GN - Nhận thức đạo Phật “tách rời với cuộc sống và không áp dụng được” là chưa đúng với thực chất của đạo... Xem tiếp...
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 741
Nguyệt san Giác Ngộ
Thế giới Phật giáo
Vietravel
Tượng cổ Dương Hùng