GN - Phật tử thờ tượng Bồ-tát lộ thiên ở trên sân thượng, trong sân vườn tại tư gia là truyền thống lâu đời.
GN - Tôn kính giáo pháp chính là học và hiểu rồi ứng dụng giáo pháp trong đời sống hàng ngày. Xem tiếp...
song dao.jpg GN - Mắc chi, vì chuyện ai đó đốt tượng Phật rồi mình xáo trộn, đánh mất đi sự bình an... Xem tiếp...
ke nau bi2.JPG GNO - Kê là một loại hạt ngũ cốc rất giàu dinh dưỡng, nhất là những người ăn chay trường... Xem tiếp...
Đậu Nành Vasasoy - nhỏ 4
An Huy Nghi - Nhỏ 4
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 762
Nguyệt san Giác Ngộ
Gốm Hải Long
Đồng Sao Mai
Thế giới Phật giáo
Lan Thảo Nguyên
Magi
Diệu Tướng Am