GNO- HT.Thích Minh Thông dành thời gian thảo luận các vấn đề về Giới luật với hơn 1.000 Tăng Ni.
GN - Theo Thế Tôn, hai sức mạnh của nhẫn và tư duy chính là điểm mấu chốt giúp Ngài đạt đến đạo quả. Xem tiếp...
GN - Dù người nghe không tin có kiếp trước và kiếp sau thì việc tin nhân quả trong kiếp này vốn rất cần thiết. Xem tiếp...
goi lv.jpg Hiện nay, nhiều người có xu hướng ăn chay với ý niệm thanh lọc cơ thể, góp phần bảo vệ môi trường... Xem tiếp...
Trà Tâm Lan - Nhỏ 4
Gạo Sen Hồng
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 815
Nguyệt san Giác Ngộ
Thiện Oanh
Tạc tượng Phật
Ấm Tử Sa
Diệu Tướng Am
Hoa Tiên
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo
Thế giới Phật giáo
Trà Hùng Phát
Phạm Nghiêm Trai
Liên hệ QC trang chủ