GN - Thế giới trong chùa không khắc nghiệt như cháu tưởng mà hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác...
GN - Học Phật đến một chừng mực nào đó thì phải buông để tự thân chứng. Xem tiếp...
GN - Trước khi lâm chung, việc thân thể suy kiệt dần, xuôi tay nhắm mắt là tất nhiên. Xem tiếp...
GN - Cách thức thầy giáo vỡ lòng của tôi bắt đầu một buổi học đó là dùng cây thước gỗ chia tấm bảng đen... Xem tiếp...
IMG_0005.JPG GNO - Nguyên liệu món bún riêu: bún tươi hoặc bún khô tùy thích, gấc, đậu nành, nấm, các loại củ... Xem tiếp...
Nhà hàng chay Thiện Duyên, trang chủ
An Huy Nghi - Nhỏ 4
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 772
Nguyệt san Giác Ngộ
Gốm Hải Long
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo
Đồng Sao Mai
Lan Thảo Nguyên
Thế giới Phật giáo
Lịch xuân Giác Ngộ 2015, trang chủ
Magi
Diệu Tướng Am