GN - Vừa qua, đoàn đại diện GHPGVN cùng với đại diện Phật giáo của 40 quốc gia khắp năm châu lục...
GN -Bậc Trưởng lão đích thực là người có nhân cách cao thượng của bậc Thánh, thành tựu Giới-Định-Tuệ. Xem tiếp...
GN - Hộ niệm dù đông đảo, thiết tha và chí thành đến mấy cũng chỉ có tính trợ duyên, không mang tính quyết định. Xem tiếp...
cau.JPG GN - “Cau là biểu tượng của làng quê. Người trồng cau là người giữ hồn quê”. Câu nói của nội tôi... Xem tiếp...
IMG_0022.JPG GNO - Món chè khoai môn bí đỏ ngoài vị dẻo của khoai môn, vị ngọt của bí đỏ còn có độ sánh đặc... Xem tiếp...
Nhà hàng chay Thiện Duyên, trang chủ
An Huy Nghi - Nhỏ 4
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 775
Nguyệt san Giác Ngộ
Gốm Hải Long
Đồng Sao Mai
Lan Thảo Nguyên
Lịch xuân Giác Ngộ 2015, trang chủ
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo
Thế giới Phật giáo
Diệu Tướng Am
Magi