GN - Cốt tủy sự tu tập của Phật tử là chuyển hóa ba nghiệp, hộ trì Tam bảo, làm lợi ích cho cuộc đời.
GN - Phật nói: “Tri hành hợp nhất”, có thực hiện được cũng nhờ vào “chánh kiến”, tự thân tỉnh thức hội lĩnh... Xem tiếp...
GN - Đem tiền của tín thí về cho gia đình thì chẳng khác gì chở đá nặng đè lên cha mẹ, người thân. Xem tiếp...
Quan Am.jpg GN - Nếu có ai tò mò hỏi thì chị bảo: “Nhắc đến Phật giáo, người ta nghĩ đến từ bi cứu khổ...". Xem tiếp...
Nhà hàng chay Thiện Duyên, trang chủ
Trà Tâm Lan - Nhỏ 4
Gạo Sen Hồng
Trầm hương Kỳ Anh - Nhỏ 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 806
Nguyệt san Giác Ngộ
Hoa Tiên
Diệu Tướng Am
Thế giới Phật giáo
Ấm Tử Sa
Trà Hùng Phát
Đồng Sao Mai
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo
SANG QUÁN CHAY
Liên hệ QC trang chủ