Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn

Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn

GN - Bậc thiện tri thức đúng nghĩa, ngoài phạm hạnh trọn vẹn, phải có khả năng dẫn dắt người đi theo con đường lành. 
Ẩm thực, văn hóa & sự thực hành tâm linh

Ẩm thực, văn hóa & sự thực hành tâm linh

GN - Trong hầu hết các lớp dạy nấu ăn của mình, Ni sư đặc biệt nhấn mạnh về nguyên liệu được sử dụng...
Đọc Tạng Pali: đừng trụ bất kỳ pháp nào

Đọc Tạng Pali: đừng trụ bất kỳ pháp nào

NSGN - Không trụ vào bất kỳ nơi đâu, không trụ vào bất kỳ pháp nào, xa lìa tất cả những dính mắc… Pháp “ưng vô sở trụ” thường được dịch trong tiếng Anh là “non-clinging” hay “free from clinging”…
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor
Sacomtec