Giới - Định - Tuệ

Giới - Định - Tuệ
GN - Theo lịch sử, khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như...

Tứ đại thiên vương

Tứ đại thiên vương
GN - Tứ đại thiên vương (Catummahārājā) là bốn vị trời ngụ tại bốn hướng chính của núi Tu-di (Sineru).

Kẻ ăn xin trong sạch

Kẻ ăn xin trong sạch
GN - Một trong những định nghĩa Tỳ-kheo là khất sĩ, nghĩa đen là người hành khất, kẻ ăn xin.

Vì người mà tạo nghiệp ác chính mình phải chịu tội

Vì người mà tạo nghiệp ác chính mình phải chịu tội
GN - Giáo lý Nhân quả - Nghiệp báo xác định rõ con người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của nghiệp.

Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn

Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn
GN - Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý...

Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn

Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn
GN - Nếu tu kiếp này có tư lương là đắc quả Tu-đà-hoàn thì tái sanh, chúng ta mang thân người có trí...

Ngắm trăng để thấy mình

Ngắm trăng để thấy mình
GN - Theo Thế Tôn, người ta sống ở đời ‘giống như trăng’. Người thiện có các đặc điểm như trăng non...

Từ phụ

Từ phụ
GN - Trong khi tìm hiểu về công đức tán thán Phật, tới câu “Tứ sanh chi Từ phụ” tôi bỗng nhiên xúc động lạ.

Tế đàn thanh tịnh

Tế đàn thanh tịnh
GN - Tế đàn hay đại hội tế lễ ở xã hội Ấn Độ cổ đại là hình thức thiết lập đàn tràng, hiến tế...

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật
GN - Khi chưa xuất gia, Phật là thái tử sống trong cảnh vàng son nhung lụa. Có ba tòa lâu đài tiện nghi...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước   Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor
Sacomtec