Ban ngành Giáo hội - Điểm sáng tạo dựng giá trị tập thể

Ban ngành Giáo hội - Điểm sáng tạo dựng giá trị tập thể
GN - Tiếp nối truyền thống, 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo VN đã tạo dựng nên những hình ảnh đẹp...

Phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo bền vững

Phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo bền vững
GN - Là tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định là vùng đất có truyền thống thượng võ...

35 năm hoàn thiện hệ thống hành chánh Giáo hội

35 năm hoàn thiện hệ thống hành chánh Giáo hội
GN - Sau 34 năm, Giáo hội hoàn thiện hệ thống hành chánh, với 63/63 tỉnh thành đã thành lập Ban Trị sự.

Nền tảng cho sự phát triển của Giáo hội

Nền tảng cho sự phát triển của Giáo hội
GN - Trong phiên làm việc ngày cuối của Hội nghị, 7-11-1981, BTC đã công bố thành phần nhân sự...

Sự kiện đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm Phật giáo VN

Sự kiện đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm Phật giáo VN
GN - Đó là ý trong Lời khai mạc Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo VN của HT.Thích Trí Thủ...

Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam
GN - Giang san quy về một mối là điều kiện thuận lợi cho Phật giáo VN tiến hành công cuộc thống nhất...

Vài nét về Đạo tràng Pháp Hoa

Vài nét về Đạo tràng Pháp Hoa
GN - Đạo tràng Pháp Hoa dần dần hình thành với mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội...

Kế thừa và phát huy rực rỡ mạch sống của Đạo Pháp

Kế thừa và phát huy rực rỡ mạch sống của Đạo Pháp
GN - Sử liệu cho thấy sự gắn bó mật thiết của Phật giáo với vận mệnh dân tộc, khổ nhục cùng cam...

Sự phát triển nổi bật của Phật giáo TP.Hồ Chí Minh

Sự phát triển nổi bật của Phật giáo TP.Hồ Chí Minh
GN - Thật vậy, mỗi năm, hoạt động của Phật giáo thành phố thuộc nhiều lãnh vực đều tự phát triển mạnh mẽ.
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor
Sacomtec