anh lay hong danh.jpg
14/06/2016 13:11 (GMT+7)
GNO - Cổ đức có dạy: “Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Xem tiếp...
13/06/2016 15:08 (GMT+7)
GN - Phật tu, buông bỏ tất cả, chỉ có một bình bát, một ca-sa, nhưng mọi người kính trọng Phật.  Xem tiếp...
09/06/2016 15:40 (GMT+7)
GN - Bản chất của chúng sinh là tham ái và dính mắc vào mọi thứ.  Xem tiếp...
08/06/2016 07:50 (GMT+7)
GN - Ngay thẳng, chân chính là đạo đức, là kim chỉ nam để duy trì ổn định trong xã hội.  Xem tiếp...
06/06/2016 10:07 (GMT+7)
GN - Ở đời, siêng năng là một trong những đức tính được xem là nền tảng của mọi thành công.  Xem tiếp...
04/06/2016 08:13 (GMT+7)
GN - Thân cận thiện sĩ tức là gần gũi chúng Tăng, những bậc có nhân cách cao thượng.  Xem tiếp...
03/06/2016 08:01 (GMT+7)
GN - Niềm tin của chúng ta phải có trí tuệ chỉ đạo, không phải ai nói gì chúng ta cũng tin. Xem tiếp...
28/05/2016 08:26 (GMT+7)
GN - Vị thế tối thượng ở đời được Thế Tôn xác lập dựa vào sự kết tinh của tu tập và thành tựu giải thoát. Xem tiếp...
cophat.jpg
27/05/2016 14:23 (GMT+7)
GN - Khi đã thấy Phật, gặp Phật thì mình sống theo con đường Bồ-tát, tu học Phật và dấn thân vào đời... Xem tiếp...
24/05/2016 08:30 (GMT+7)
GN - Bát chánh đạo là con đường giúp Phật tử trở thành một công dân có tâm và có tầm cho xã hội. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 897
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1