Ducphat phathoc.jpg
28/12/2016 16:43 (GMT+7)
GN - Theo Đại thừa, Phật thành đạo xong, Ngài cũng nghĩ không thể nói cho mọi người hiểu được chân lý... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
21/12/2016 11:42 (GMT+7)
GN - Chúng sinh theo nghiệp mà trôi lăn trong tam giới, lục đạo không dứt, là nỗi khổ lớn của chúng sinh. Xem tiếp...
shutterstock_182385299.jpg
13/12/2016 11:15 (GMT+7)
GN - Vào thời kỳ đầu của Phật giáo Phát triển, yếu tố tha lực (Phật lực, Bồ-tát lực) được đề cập đến khá sớm... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
10/12/2016 12:31 (GMT+7)
GN - Mười pháp tăng thượng này là yếu tố giúp cư sĩ Cấp Cô Độc vượt thắng được cơn đau... Xem tiếp...
a Duc Phat.jpg
07/12/2016 14:24 (GMT+7)
GN - Suốt hơn 45 năm thuyết pháp độ sinh, Thế Tôn đã để lại kho tàng Pháp bảo vô cùng đồ sộ... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
29/11/2016 14:27 (GMT+7)
GN - Tinh hoa của PG là tuệ giác vô ngã. Theo quy luật, cái ngã càng nhỏ thì sự hòa kính càng lớn rộng ra... Xem tiếp...
tykheo.jpg
25/11/2016 11:29 (GMT+7)
GN - Chính oai nghi bên ngoài phản ánh rõ nét sự nghiêm trì giới luật và nội tâm thanh tịnh bên trong. Xem tiếp...
19/11/2016 08:47 (GMT+7)
GN - Trọng tâm của pháp tu Bát quan trai là thọ trì tám giới cao quý của bậc Thánh.   Xem tiếp...
17/11/2016 08:44 (GMT+7)
GN - Thật ngạc nhiên khi thấy có rất ít tài liệu về việc dạy Phật giáo cho trẻ em.  Xem tiếp...
nepsong chutang.jpg
15/11/2016 11:29 (GMT+7)
GN - Gọi là Tỳ-kheo đối với những vị nào xuất gia có tuổi đời từ hai mươi tuổi trở lên và được thọ Cụ túc giới... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 915
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Liên hệ 1