06/10/2016 07:18 (GMT+7)
GN - Nếu ai không vương 9 pháp này đích thị là bậc chân tu, cao tăng, thạc đức, ngược lại là ác tăng, ác Tỳ-kheo. Xem tiếp...
05/10/2016 08:14 (GMT+7)
GN - Niềm tin mù quáng, mê lầm có tác hại rất lớn, nó là kết quả của nhận thức cảm tính, thiếu trí tuệ sáng suốt. Xem tiếp...
29/09/2016 08:20 (GMT+7)
GN - Khi người dân của đất nước nào không hướng thiện, làm lành thì đất nước ấy tự suy vong.  Xem tiếp...
27/09/2016 10:52 (GMT+7)
GN - Người ta thường hỏi, nếu không phải là “tôi” thì cái gì đã tái sinh? Xem tiếp...
25/09/2016 09:52 (GMT+7)
GN - Sự hiện hữu duy nhất hợp pháp của GHPGVN trên quy mô cả nước và toàn diện là điều chưa từng có. Xem tiếp...
22/09/2016 08:33 (GMT+7)
GN - Luôn nhớ nghĩ về sự mong manh của kiếp người, chúng ta cố gắng làm ngay những gì có thể ... Xem tiếp...
16/09/2016 08:06 (GMT+7)
GN - Người quá tinh tấn giống như trạo cử, quá giải đãi sẽ đọa vào tà kiến. Ở giữa hai điều này là thượng hạnh. Xem tiếp...
14/09/2016 08:01 (GMT+7)
GN - Tăng Ni nhận sự cúng dường chân chính của Phật tử, tự hiểu rằng mình có trọng trách lớn lao... Xem tiếp...
12/09/2016 07:29 (GMT+7)
GN - Chẳng những không giết hại, người Phật tử còn nuôi dưỡng tâm từ, luôn thực hành phóng sinh cứu vật. Xem tiếp...
b1.jpg
10/09/2016 08:33 (GMT+7)
GN - Chỉ có dừng tâm lại và chiếu soi bằng con đường Thiền mới mong giải quyết được vấn đề.  Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 907
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1