04/09/2016 14:14 (GMT+7)
GN -  Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm đã đi sâu vào lòng quần chúng.... Xem tiếp...
03/09/2016 08:59 (GMT+7)
GN - Người vợ tốt phải hội đủ những phẩm chất của người mẹ, người bạn và người nô tỳ.  Xem tiếp...
30/08/2016 18:16 (GMT+7)
GN - Khi Phật giáo suy đồi là hình thức Phật giáo còn, nhưng phẩm chất của Tăng-già không có.có Vì vậy, cần thúc liễm thân tâm trong mùa an cư.   Xem tiếp...
27/08/2016 10:37 (GMT+7)
GN - Dĩ nhiên mật thì ngọt ngào, nhưng nó tiềm ẩn nguy cơ bị cắt đứt lưỡi bất cứ lúc nào. Xem tiếp...
ANH BToan (30).JPG
24/08/2016 12:39 (GMT+7)
GN - Trong mọi thời, xưa cũng như nay, những phẩm chất căn bản của vị trụ trì không hề thay đổi. Xem tiếp...
24/08/2016 08:15 (GMT+7)
GN - Thời Đức Phật tại thế, Ngài đã có quan điểm rạch ròi về các dạng thức cúng thí, tế lễ này.  Xem tiếp...
20/08/2016 08:42 (GMT+7)
GN - Người chết tái sanh vào địa ngục, súc sanh, người và trời thì không thọ nhận đồ cúng. Xem tiếp...
16/08/2016 08:18 (GMT+7)
GN - Trong năm việc mà Như Lai nên làm ở đời, có hai việc quan trọng là “thuyết pháp cho cha, thuyết pháp cho mẹ”. Xem tiếp...
daohieu.jpg
13/08/2016 14:23 (GMT+7)
GN - Một lần nữa, có thể nói đạo Phật là đạo hiếu là câu trả lời cho bất cứ ai hỏi khi mùa Vu lan Báo hiếu lại về. Xem tiếp...
06/08/2016 16:50 (GMT+7)
GN - Muốn bố thí có quả phước lớn thì phải hiểu rõ việc mình làm, quyết định nhanh, tâm hoan hỷ. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 897
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Liên hệ 1