nepsong chutang.jpg
15/11/2016 11:29 (GMT+7)
GN - Gọi là Tỳ-kheo đối với những vị nào xuất gia có tuổi đời từ hai mươi tuổi trở lên và được thọ Cụ túc giới... Xem tiếp...
09/11/2016 08:55 (GMT+7)
GN - Ở đời hay đạo cũng đều như vậy, hạnh phúc không tự nhiên đến, mà đó là kết quả của một quá trình... Xem tiếp...
08/11/2016 10:43 (GMT+7)
GN - Tinh thần cốt yếu của Bát kỉnh pháp chính là giúp nữ giới tiêu trừ ngã chấp, đạt đến vô ngã.  Xem tiếp...
29/10/2016 07:32 (GMT+7)
GN - Người trí thức sẽ áp dụng Tứ diệu đế và Bát Chánh đạo thế nào trong đời sống, công việc, học tập...? Xem tiếp...
nammonduc.jpg
27/10/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Muốn chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm, thăng hoa tuệ giác cần phải thực hành thiền định... Xem tiếp...
26/10/2016 08:41 (GMT+7)
GN - Xả chấp được giải thoát. Xả chấp là tùy duyên... Xem tiếp...
pds.jpg
19/10/2016 15:00 (GMT+7)
GN - Dù chúng ta tin theo lời Phật và truyền thống, mỗi khi đau ốm đều tụng Bảy giác ý (Thất giác chi)... Xem tiếp...
14/10/2016 08:17 (GMT+7)
GN - Theo Đức Phật, một quốc gia hùng mạnh, trên hết cần thành tựu sự “yên dân”. Xem tiếp...
12/10/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Việc đúng sai đều nằm trong sự tương đối của thời gian và không gian.  Xem tiếp...
08/10/2016 07:41 (GMT+7)
GN - Hoạt động của Giáo hội trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 915
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1