quangtanh.jpg
31/12/2016 09:09 (GMT+7)
GN - Để chứng đạt những Thánh quả này, Thế Tôn thiết tha căn dặn “Hãy nhớ tọa thiền chớ có lười biếng”. Xem tiếp...
buddha.jpg
29/12/2016 16:44 (GMT+7)
GN - Chúng ta là đệ tử Phật cũng lấy trí tuệ làm gốc, tất yếu phải có cái nhìn theo Phật, là nhìn từ Nguyên thủy... Xem tiếp...
Ducphat phathoc.jpg
28/12/2016 16:43 (GMT+7)
GN - Theo Đại thừa, Phật thành đạo xong, Ngài cũng nghĩ không thể nói cho mọi người hiểu được chân lý... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
21/12/2016 11:42 (GMT+7)
GN - Chúng sinh theo nghiệp mà trôi lăn trong tam giới, lục đạo không dứt, là nỗi khổ lớn của chúng sinh. Xem tiếp...
shutterstock_182385299.jpg
13/12/2016 11:15 (GMT+7)
GN - Vào thời kỳ đầu của Phật giáo Phát triển, yếu tố tha lực (Phật lực, Bồ-tát lực) được đề cập đến khá sớm... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
10/12/2016 12:31 (GMT+7)
GN - Mười pháp tăng thượng này là yếu tố giúp cư sĩ Cấp Cô Độc vượt thắng được cơn đau... Xem tiếp...
a Duc Phat.jpg
07/12/2016 14:24 (GMT+7)
GN - Suốt hơn 45 năm thuyết pháp độ sinh, Thế Tôn đã để lại kho tàng Pháp bảo vô cùng đồ sộ... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
29/11/2016 14:27 (GMT+7)
GN - Tinh hoa của PG là tuệ giác vô ngã. Theo quy luật, cái ngã càng nhỏ thì sự hòa kính càng lớn rộng ra... Xem tiếp...
tykheo.jpg
25/11/2016 11:29 (GMT+7)
GN - Chính oai nghi bên ngoài phản ánh rõ nét sự nghiêm trì giới luật và nội tâm thanh tịnh bên trong. Xem tiếp...
19/11/2016 08:47 (GMT+7)
GN - Trọng tâm của pháp tu Bát quan trai là thọ trì tám giới cao quý của bậc Thánh.   Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 923
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch Giác Ngộ 2018, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1