nammonduc.jpg
27/10/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Muốn chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm, thăng hoa tuệ giác cần phải thực hành thiền định... Xem tiếp...
26/10/2016 08:41 (GMT+7)
GN - Xả chấp được giải thoát. Xả chấp là tùy duyên... Xem tiếp...
pds.jpg
19/10/2016 15:00 (GMT+7)
GN - Dù chúng ta tin theo lời Phật và truyền thống, mỗi khi đau ốm đều tụng Bảy giác ý (Thất giác chi)... Xem tiếp...
14/10/2016 08:17 (GMT+7)
GN - Theo Đức Phật, một quốc gia hùng mạnh, trên hết cần thành tựu sự “yên dân”. Xem tiếp...
12/10/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Việc đúng sai đều nằm trong sự tương đối của thời gian và không gian.  Xem tiếp...
08/10/2016 07:41 (GMT+7)
GN - Hoạt động của Giáo hội trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo... Xem tiếp...
06/10/2016 07:18 (GMT+7)
GN - Nếu ai không vương 9 pháp này đích thị là bậc chân tu, cao tăng, thạc đức, ngược lại là ác tăng, ác Tỳ-kheo. Xem tiếp...
05/10/2016 08:14 (GMT+7)
GN - Niềm tin mù quáng, mê lầm có tác hại rất lớn, nó là kết quả của nhận thức cảm tính, thiếu trí tuệ sáng suốt. Xem tiếp...
29/09/2016 08:20 (GMT+7)
GN - Khi người dân của đất nước nào không hướng thiện, làm lành thì đất nước ấy tự suy vong.  Xem tiếp...
27/09/2016 10:52 (GMT+7)
GN - Người ta thường hỏi, nếu không phải là “tôi” thì cái gì đã tái sinh? Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 919
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1