ANH BToan (30).JPG
24/08/2016 12:39 (GMT+7)
GN - Trong mọi thời, xưa cũng như nay, những phẩm chất căn bản của vị trụ trì không hề thay đổi. Xem tiếp...
24/08/2016 08:15 (GMT+7)
GN - Thời Đức Phật tại thế, Ngài đã có quan điểm rạch ròi về các dạng thức cúng thí, tế lễ này.  Xem tiếp...
20/08/2016 08:42 (GMT+7)
GN - Người chết tái sanh vào địa ngục, súc sanh, người và trời thì không thọ nhận đồ cúng. Xem tiếp...
16/08/2016 08:18 (GMT+7)
GN - Trong năm việc mà Như Lai nên làm ở đời, có hai việc quan trọng là “thuyết pháp cho cha, thuyết pháp cho mẹ”. Xem tiếp...
daohieu.jpg
13/08/2016 14:23 (GMT+7)
GN - Một lần nữa, có thể nói đạo Phật là đạo hiếu là câu trả lời cho bất cứ ai hỏi khi mùa Vu lan Báo hiếu lại về. Xem tiếp...
06/08/2016 16:50 (GMT+7)
GN - Muốn bố thí có quả phước lớn thì phải hiểu rõ việc mình làm, quyết định nhanh, tâm hoan hỷ. Xem tiếp...
05/08/2016 07:40 (GMT+7)
GN - Lạy Phật đến lúc thấy Phật nhìn mình mỉm cười, Ngài bằng lòng với việc tu hành của mình... Xem tiếp...
03/08/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Một khi thân bệnh mà tâm không bệnh, thì dù thân bệnh nặng cũng không vì vậy mà khổ... Xem tiếp...
31/07/2016 09:40 (GMT+7)
GN - Là đệ tử Phật, phải nương vào giáo pháp của Phật mà hành trì, nương vào di huấn của Phật mà tu tập. Xem tiếp...
29/07/2016 07:35 (GMT+7)
GN - Đời tương lai, sẽ có Tỳ-kheo cạo bỏ râu tóc mà tập theo gia nghiệp... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 903
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1