luc hoa.jpg
16/07/2016 12:14 (GMT+7)
GN - Thanh tịnh, hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ... Xem tiếp...
12/07/2016 08:44 (GMT+7)
GN - Mỗi ngày ta đều dành thời gian quán niệm, hành thiền, ta sẽ có bắt đầu tốt đẹp cho việc khai mở tâm thức.  Xem tiếp...
dhamma_wheel_fine.jpg
10/07/2016 08:34 (GMT+7)
GN - Phải làm sao không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, mình mới giải thoát.  Xem tiếp...
09/07/2016 09:05 (GMT+7)
GN - Tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, và đây cũng là điều khó làm. Xem tiếp...
30/06/2016 07:45 (GMT+7)
GN - Ai khéo tu, không dính, không nặng, không chìm thì sẽ sang bờ kia.  Xem tiếp...
A51.jpg
29/06/2016 13:07 (GMT+7)
GN - Có phước điền Tăng, đi đến đâu mang an vui đến đó. Xem tiếp...
28/06/2016 08:50 (GMT+7)
GN - Chúng ta phải học nghệ thuật của việc tạo ra hạnh phúc.  Xem tiếp...
22/06/2016 08:03 (GMT+7)
GN - Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh. Xem tiếp...
20/06/2016 07:53 (GMT+7)
GN - Ba pháp môn này là tư tưởng chủ đạo làm nên Phật giáo Việt Nam trong quá khứ cho đến hiện tại.  Xem tiếp...
18/06/2016 14:06 (GMT+7)
GNO - Có một số người chuyên cầu thần bái Phật, hy vọng phát tài, điều này là không thể được.  Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 889
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1