25/09/2016 09:52 (GMT+7)
GN - Sự hiện hữu duy nhất hợp pháp của GHPGVN trên quy mô cả nước và toàn diện là điều chưa từng có. Xem tiếp...
22/09/2016 08:33 (GMT+7)
GN - Luôn nhớ nghĩ về sự mong manh của kiếp người, chúng ta cố gắng làm ngay những gì có thể ... Xem tiếp...
16/09/2016 08:06 (GMT+7)
GN - Người quá tinh tấn giống như trạo cử, quá giải đãi sẽ đọa vào tà kiến. Ở giữa hai điều này là thượng hạnh. Xem tiếp...
14/09/2016 08:01 (GMT+7)
GN - Tăng Ni nhận sự cúng dường chân chính của Phật tử, tự hiểu rằng mình có trọng trách lớn lao... Xem tiếp...
12/09/2016 07:29 (GMT+7)
GN - Chẳng những không giết hại, người Phật tử còn nuôi dưỡng tâm từ, luôn thực hành phóng sinh cứu vật. Xem tiếp...
b1.jpg
10/09/2016 08:33 (GMT+7)
GN - Chỉ có dừng tâm lại và chiếu soi bằng con đường Thiền mới mong giải quyết được vấn đề.  Xem tiếp...
08/09/2016 14:38 (GMT+7)
GN - Tôi phát hiện những gì mà mình khởi tâm vọng niệm, Phật liền biến mất, giữ tâm thanh tịnh, Phật xuất hiện. Xem tiếp...
04/09/2016 14:14 (GMT+7)
GN -  Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm đã đi sâu vào lòng quần chúng.... Xem tiếp...
03/09/2016 08:59 (GMT+7)
GN - Người vợ tốt phải hội đủ những phẩm chất của người mẹ, người bạn và người nô tỳ.  Xem tiếp...
30/08/2016 18:16 (GMT+7)
GN - Khi Phật giáo suy đồi là hình thức Phật giáo còn, nhưng phẩm chất của Tăng-già không có.có Vì vậy, cần thúc liễm thân tâm trong mùa an cư.   Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 919
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1