A51.jpg
29/06/2016 13:07 (GMT+7)
GN - Có phước điền Tăng, đi đến đâu mang an vui đến đó. Xem tiếp...
28/06/2016 08:50 (GMT+7)
GN - Chúng ta phải học nghệ thuật của việc tạo ra hạnh phúc.  Xem tiếp...
22/06/2016 08:03 (GMT+7)
GN - Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh. Xem tiếp...
20/06/2016 07:53 (GMT+7)
GN - Ba pháp môn này là tư tưởng chủ đạo làm nên Phật giáo Việt Nam trong quá khứ cho đến hiện tại.  Xem tiếp...
18/06/2016 14:06 (GMT+7)
GNO - Có một số người chuyên cầu thần bái Phật, hy vọng phát tài, điều này là không thể được.  Xem tiếp...
16/06/2016 08:07 (GMT+7)
GN - Được tu hành trong giáo pháp của Như Lai, được nương tựa Tam bảo là có phước duyên lớn.  Xem tiếp...
anh lay hong danh 2.jpg
16/06/2016 07:14 (GMT+7)
GNO - Đây là bài cuối trong loạt bài "Lợi ích của pháp tu lạy Phật" do tác giả Thích Viên Thành gửi... Xem tiếp...
Lay phat 2.jpg
15/06/2016 08:54 (GMT+7)
GNO - Ta lễ lạy tại gia được an lạc là đã thực hành pháp tu “độc giác” vừa “tự lực” vừa cầu “tha lực” thành tựu... Xem tiếp...
anh lay hong danh.jpg
14/06/2016 13:11 (GMT+7)
GNO - Cổ đức có dạy: “Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Xem tiếp...
13/06/2016 15:08 (GMT+7)
GN - Phật tu, buông bỏ tất cả, chỉ có một bình bát, một ca-sa, nhưng mọi người kính trọng Phật.  Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 893
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1