16/08/2016 08:18 (GMT+7)
GN - Trong năm việc mà Như Lai nên làm ở đời, có hai việc quan trọng là “thuyết pháp cho cha, thuyết pháp cho mẹ”. Xem tiếp...
daohieu.jpg
13/08/2016 14:23 (GMT+7)
GN - Một lần nữa, có thể nói đạo Phật là đạo hiếu là câu trả lời cho bất cứ ai hỏi khi mùa Vu lan Báo hiếu lại về. Xem tiếp...
06/08/2016 16:50 (GMT+7)
GN - Muốn bố thí có quả phước lớn thì phải hiểu rõ việc mình làm, quyết định nhanh, tâm hoan hỷ. Xem tiếp...
05/08/2016 07:40 (GMT+7)
GN - Lạy Phật đến lúc thấy Phật nhìn mình mỉm cười, Ngài bằng lòng với việc tu hành của mình... Xem tiếp...
03/08/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Một khi thân bệnh mà tâm không bệnh, thì dù thân bệnh nặng cũng không vì vậy mà khổ... Xem tiếp...
31/07/2016 09:40 (GMT+7)
GN - Là đệ tử Phật, phải nương vào giáo pháp của Phật mà hành trì, nương vào di huấn của Phật mà tu tập. Xem tiếp...
29/07/2016 07:35 (GMT+7)
GN - Đời tương lai, sẽ có Tỳ-kheo cạo bỏ râu tóc mà tập theo gia nghiệp... Xem tiếp...
28/07/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử.   Xem tiếp...
26/07/2016 08:46 (GMT+7)
GN -  Tu hành tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, dứt hẳn vô minh không sót.  Xem tiếp...
22/07/2016 07:04 (GMT+7)
GN - Đi khất thực không chỉ là sự tìm cầu về mặt ăn uống, mà là đi tìm những phương thuốc để chữa bệnh... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 910
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1