28/07/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử.   Xem tiếp...
26/07/2016 08:46 (GMT+7)
GN -  Tu hành tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, dứt hẳn vô minh không sót.  Xem tiếp...
22/07/2016 07:04 (GMT+7)
GN - Đi khất thực không chỉ là sự tìm cầu về mặt ăn uống, mà là đi tìm những phương thuốc để chữa bệnh... Xem tiếp...
luc hoa.jpg
16/07/2016 12:14 (GMT+7)
GN - Thanh tịnh, hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ... Xem tiếp...
12/07/2016 08:44 (GMT+7)
GN - Mỗi ngày ta đều dành thời gian quán niệm, hành thiền, ta sẽ có bắt đầu tốt đẹp cho việc khai mở tâm thức.  Xem tiếp...
dhamma_wheel_fine.jpg
10/07/2016 08:34 (GMT+7)
GN - Phải làm sao không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, mình mới giải thoát.  Xem tiếp...
09/07/2016 09:05 (GMT+7)
GN - Tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, và đây cũng là điều khó làm. Xem tiếp...
30/06/2016 07:45 (GMT+7)
GN - Ai khéo tu, không dính, không nặng, không chìm thì sẽ sang bờ kia.  Xem tiếp...
A51.jpg
29/06/2016 13:07 (GMT+7)
GN - Có phước điền Tăng, đi đến đâu mang an vui đến đó. Xem tiếp...
28/06/2016 08:50 (GMT+7)
GN - Chúng ta phải học nghệ thuật của việc tạo ra hạnh phúc.  Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 903
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1