12/07/2016 08:44 (GMT+7)
GN - Mỗi ngày ta đều dành thời gian quán niệm, hành thiền, ta sẽ có bắt đầu tốt đẹp cho việc khai mở tâm thức.  Xem tiếp...
dhamma_wheel_fine.jpg
10/07/2016 08:34 (GMT+7)
GN - Phải làm sao không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, mình mới giải thoát.  Xem tiếp...
09/07/2016 09:05 (GMT+7)
GN - Tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, và đây cũng là điều khó làm. Xem tiếp...
08/07/2016 12:45 (GMT+7)
GN - Nói về các loại hành vi có hại, tất cả các tôn giáo lớn và các truyền thống nhân văn đều chung quan điểm... Xem tiếp...
30/06/2016 07:45 (GMT+7)
GN - Ai khéo tu, không dính, không nặng, không chìm thì sẽ sang bờ kia.  Xem tiếp...
A51.jpg
29/06/2016 13:07 (GMT+7)
GN - Có phước điền Tăng, đi đến đâu mang an vui đến đó. Xem tiếp...
28/06/2016 08:50 (GMT+7)
GN - Chúng ta phải học nghệ thuật của việc tạo ra hạnh phúc.  Xem tiếp...
26/06/2016 12:25 (GMT+7)
“Cái gì không phải của các Ông, này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ nó. ...” Xem tiếp...
ducphat1.jpg
26/06/2016 08:56 (GMT+7)
GN - Khi đề cập đến sự bình tâm, tâm yên, điều quan trọng là đừng nhầm lẫn nó với sự vô cảm... Xem tiếp...
22/06/2016 08:03 (GMT+7)
GN - Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 889
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Liên hệ 1