08/09/2016 14:38 (GMT+7)
GN - Tôi phát hiện những gì mà mình khởi tâm vọng niệm, Phật liền biến mất, giữ tâm thanh tịnh, Phật xuất hiện. Xem tiếp...
04/09/2016 14:14 (GMT+7)
GN -  Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm đã đi sâu vào lòng quần chúng.... Xem tiếp...
03/09/2016 08:59 (GMT+7)
GN - Người vợ tốt phải hội đủ những phẩm chất của người mẹ, người bạn và người nô tỳ.  Xem tiếp...
30/08/2016 18:16 (GMT+7)
GN - Khi Phật giáo suy đồi là hình thức Phật giáo còn, nhưng phẩm chất của Tăng-già không có.có Vì vậy, cần thúc liễm thân tâm trong mùa an cư.   Xem tiếp...
27/08/2016 10:37 (GMT+7)
GN - Dĩ nhiên mật thì ngọt ngào, nhưng nó tiềm ẩn nguy cơ bị cắt đứt lưỡi bất cứ lúc nào. Xem tiếp...
ANH BToan (30).JPG
24/08/2016 12:39 (GMT+7)
GN - Trong mọi thời, xưa cũng như nay, những phẩm chất căn bản của vị trụ trì không hề thay đổi. Xem tiếp...
24/08/2016 08:15 (GMT+7)
GN - Thời Đức Phật tại thế, Ngài đã có quan điểm rạch ròi về các dạng thức cúng thí, tế lễ này.  Xem tiếp...
20/08/2016 08:42 (GMT+7)
GN - Người chết tái sanh vào địa ngục, súc sanh, người và trời thì không thọ nhận đồ cúng. Xem tiếp...
HT-Thanh-Tu.jpg
20/08/2016 06:35 (GMT+7)
GNO - Bài viết mới nhất của Hòa thượng - Thiền sư Thích Thanh Từ trên giai phẩm Tuần báo Giác Ngộ Vu lan. Xem tiếp...
16/08/2016 08:18 (GMT+7)
GN - Trong năm việc mà Như Lai nên làm ở đời, có hai việc quan trọng là “thuyết pháp cho cha, thuyết pháp cho mẹ”. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 893
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1