05/08/2016 07:40 (GMT+7)
GN - Lạy Phật đến lúc thấy Phật nhìn mình mỉm cười, Ngài bằng lòng với việc tu hành của mình... Xem tiếp...
03/08/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Một khi thân bệnh mà tâm không bệnh, thì dù thân bệnh nặng cũng không vì vậy mà khổ... Xem tiếp...
31/07/2016 09:40 (GMT+7)
GN - Là đệ tử Phật, phải nương vào giáo pháp của Phật mà hành trì, nương vào di huấn của Phật mà tu tập. Xem tiếp...
29/07/2016 07:35 (GMT+7)
GN - Đời tương lai, sẽ có Tỳ-kheo cạo bỏ râu tóc mà tập theo gia nghiệp... Xem tiếp...
28/07/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử.   Xem tiếp...
ni cau gioi  (11).JPG
27/07/2016 14:21 (GMT+7)
GN - Xuất gia tu hành để cầu giải thoát tự lợi và để truyền bá Chánh pháp, làm cho giống Phật được tồn tại... Xem tiếp...
26/07/2016 08:46 (GMT+7)
GN -  Tu hành tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, dứt hẳn vô minh không sót.  Xem tiếp...
22/07/2016 07:04 (GMT+7)
GN - Đi khất thực không chỉ là sự tìm cầu về mặt ăn uống, mà là đi tìm những phương thuốc để chữa bệnh... Xem tiếp...
tu bi va cong ly.jpg
17/07/2016 10:59 (GMT+7)
GN - Chìu theo ham muốn báo thù sẽ tạo ra một bầu không khí sợ hãi, làm tăng thêm lòng hận thù, oán ghét. Xem tiếp...
luc hoa.jpg
16/07/2016 12:14 (GMT+7)
GN - Thanh tịnh, hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 889
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1