02/08/2013 14:47 (GMT+7)
GN - Niệm Pháp là niệm giáo lý. Giáo lý chúng ta phải đọc, phải hiểu và phải thực hành, nhưng pháp là nhứt thiết pháp và pháp luôn biến đổi... Xem tiếp...
18/06/2013 16:17 (GMT+7)
GN - Hành giả Pháp hoa tu Bổn môn là lội ngược dòng, từ thế giới vật chất tiến vào thế giới tâm linh, vào thiền định... Xem tiếp...
HT Thích Quảng Đức tự thiêu.jpg
30/05/2013 12:31 (GMT+7)
GN - Tất cả những gì Bồ-tát Quảng Đức thể nghiệm trong cuộc sống tu hành vẫn hiện hữu sống động... Xem tiếp...
18/05/2013 14:42 (GMT+7)
GN - Thiền định có chánh định và tà định. Tà định là sự lắng lòng, tập trung tư tưởng, suy nghĩ việc chinh phục, hại người... Xem tiếp...
phatdan12.jpg
15/05/2013 12:12 (GMT+7)
GN - Nhân Đại lễ Phật đản, chúng ta cùng suy niệm về mười sáu điềm lành kỳ lạ tốt đẹp của Đức Phật... Xem tiếp...
02/05/2012 10:31 (GMT+7)
GN - Tháng Tư đi qua cuộc đời Đức Phật và trở thành lịch sử. Dòng thời gian tỏa sáng, cung thành Ca-tỳ-la-vệ tỏa sáng, trần gian tỏa sáng… Xem tiếp...
01/01/2012 14:25 (GMT+7)
Triết lý đạo Phật có ảnh hưởng lớn đến đường lối kinh doanh của Hoa Sen, bởi ông Vũ là người có niềm tin vào Đức Phật... Xem tiếp...
31/12/2011 20:22 (GMT+7)
GNO - Làm lễ kỷ niệm ngày thành đạo của đức Thế Tôn, bằng cách học Pháp, hành theo Pháp và chứng ngộ Pháp, thì không còn có bất cứ lễ kỷ niệm nào có ý nghĩa cao hơn nữa cả... Xem tiếp...
didaphat.jpg
09/12/2011 14:44 (GMT+7)
GNO - Nếu mình có niềm tin sâu, tin chắc có cõi Tây phương cực lạc; phát nguyện kiên cố về cõi ấy và thực tập niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà miên mật đến nhất tâm thì sẽ có dủ duyên để về cõi của Phật A Di Đà, hóa sanh trong hoa sen báu.  Xem tiếp...
wkhat-vong-thanh-cong.jpg
06/12/2011 11:44 (GMT+7)
GNO - Theo quan điểm Phật giáo, có nỗi sợ hãi lành mạnh và nỗi sợ hãi không lành mạnh. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 931
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Lịch Giác Ngộ 2018, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Liên hệ 1