23/08/2015 19:54 (GMT+7)
GN - Lễ Vu lan, ngày lễ truyền thống của Phật giáo thẳm sâu hài hòa vào sinh hoạt của dân tộc Việt Nam... Xem tiếp...
28/05/2015 09:58 (GMT+7)
GN - Cuộc đời hoằng hóa độ sanh của Đức Phật trong tám mươi năm trụ thế thể hiện trí tuệ và đạo đức... Xem tiếp...
anh minh hoa ngokhactai.jpg
25/02/2015 07:50 (GMT+7)
GN Xuân - Người ở cõi Cực Lạc ăn mặc có sẵn, không ai tranh giành nên không còn tham, sân, si... Xem tiếp...
ngay vui tron ven.jpg
23/02/2015 10:28 (GMT+7)
GN Xuân - Nếu được, bắt đầu cho một ngày mới, bạn hãy dành thời gian cho thiền định để quán sát chính mình... Xem tiếp...
xuan ve2.jpg
19/02/2015 09:30 (GMT+7)
GN Xuân - Mùa xuân của đạo hiện hữu khi chúng ta xóa được nghiệp duyên quá khứ, không còn lo buồn. Xem tiếp...
anh dep.jpg
08/01/2015 16:06 (GMT+7)
GN - Đức Phật dạy rằng lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, tức nói những gì đã làm và làm những gì đã hứa... Xem tiếp...
23/02/2014 06:17 (GMT+7)
GN - Thà chết trong sạch yên vui, hơn là sống nhơ bẩn rối khổ. Còn bằng chúng ta tham sống sợ chết... Xem tiếp...
chu Tang.jpg
09/11/2013 11:19 (GMT+7)
GN - Có thể nói học đạo với Giải Thoát trưởng giả là học làm giàu lương thiện cho bản thân và cho đất nước. Xem tiếp...
hieu hanh.jpg
12/08/2013 16:58 (GMT+7)
GN - Nhờ tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, buồn phiền của họ tạm lắng yên, tâm hồn nhẹ nhàng an vui... Xem tiếp...
02/08/2013 14:47 (GMT+7)
GN - Niệm Pháp là niệm giáo lý. Giáo lý chúng ta phải đọc, phải hiểu và phải thực hành, nhưng pháp là nhứt thiết pháp và pháp luôn biến đổi... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 902
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1