hoinhap2.jpg
21/09/2017 14:20 (GMT+7)
GN - Trong 35 năm qua, GHPGVN đã tích cực thể hiện vai trò quan hệ Phật giáo quốc tế của mình. Xem tiếp...
18/09/2017 18:56 (GMT+7)
GN - Tiếp nối truyền thống, 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo VN đã tạo dựng nên những hình ảnh đẹp... Xem tiếp...
w ndanh (1).JPG
15/09/2017 15:51 (GMT+7)
GN - Là tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định là vùng đất có truyền thống thượng võ... Xem tiếp...
BTS  1.jpg
14/09/2017 18:54 (GMT+7)
GN - Sau 34 năm, Giáo hội hoàn thiện hệ thống hành chánh, với 63/63 tỉnh thành đã thành lập Ban Trị sự. Xem tiếp...
xaydung (3).jpg
13/09/2017 11:18 (GMT+7)
GN - Trong phiên làm việc ngày cuối của Hội nghị, 7-11-1981, BTC đã công bố thành phần nhân sự... Xem tiếp...
qkien1.jpg
12/09/2017 11:13 (GMT+7)
GN - Đó là ý trong Lời khai mạc Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo VN của HT.Thích Trí Thủ... Xem tiếp...
image1.JPG
11/09/2017 13:26 (GMT+7)
GN - Giang san quy về một mối là điều kiện thuận lợi cho Phật giáo VN tiến hành công cuộc thống nhất... Xem tiếp...
phaphoa (2).JPG
11/09/2017 13:21 (GMT+7)
GN - Đạo tràng Pháp Hoa dần dần hình thành với mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội... Xem tiếp...
pgvn.jpg
11/09/2017 13:18 (GMT+7)
GN - Sử liệu cho thấy sự gắn bó mật thiết của Phật giáo với vận mệnh dân tộc, khổ nhục cùng cam... Xem tiếp...
ANHAA (6).JPG
11/09/2017 13:18 (GMT+7)
GN - Thật vậy, mỗi năm, hoạt động của Phật giáo thành phố thuộc nhiều lãnh vực đều tự phát triển mạnh mẽ. Xem tiếp...
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 915
Nguyệt san Giác Ngộ
Long Thọ - xuân Đinh Dậu
Dành cho Quảng cáo - Tết Đinh Dậu