11/10/2016 16:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Phật giáo Quận Bình Tân: Tăng Ni

Đoàn kết - hòa hợp trong công tác Phật sự chung

Ảnh: Q.Hậu

GN - Đó là ý kiến của của TT.Thích Nhật Ấn (ảnh), Trưởng BTS GHPGVN quận Bình Tân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu quận nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 11-10, tại tổ đình Long Thạnh, P.Tân Tạo, quận Bình Tân.

Phụng hành luật đạo - tuân thủ luật đời

Có thể nói, kể từ khi tách quận năm 2003, ban đầu chỉ với 21 cơ sở, đến nay toàn quận đã có 36 cơ sở, không những phát triển về số lượng tự viện,  mà những sinh hoạt Phật sự của PG Bình Tân cũng tương đối ổn định. Trong nhiệm kỳ VIII, khi Ban Đại diện được đổi thành Ban Trị sự theo Hi