10/07/2016 08:25 (GMT+7)
GN - Có vị thầy dạy: Ăn cơm không được va chạm hay khua chén bát kêu to, vì như thế sẽ gọi ma quỷ về.  Xem tiếp...
29/06/2016 13:16 (GMT+7)
GN - Hiện nay, người phương Tây quy y Tam bảo, trở thành Phật tử cũng rất nhiều.  Xem tiếp...
28/06/2016 08:58 (GMT+7)
GN - Nghe nói ăn uống các vật phẩm mà chùa mời (hoặc cho đem về) là mang tội rất nặng... Xem tiếp...
24/06/2016 08:53 (GMT+7)
GN - Muốn chọn cho mình một pháp môn hợp với căn duyên thì phải làm thế nào? Xem tiếp...
23/06/2016 07:49 (GMT+7)
GN - Việc xây dựng các công trình kiến trúc, dù bằng bất cứ vật liệu nào đều có phần tổn hại đến thiên nhiên. Xem tiếp...
20/06/2016 08:01 (GMT+7)
GN - Chúng ta không biết rõ về hằng hà sa số thế giới cũng như các tịnh độ chư Phật trong mười phương ba đời.  Xem tiếp...
18/06/2016 13:42 (GMT+7)
GN - Để hóa giải sự khuyết giới, phải thành tâm sám hối lỗi lầm, ăn năn chừa bỏ và nguyện không tái phạm.  Xem tiếp...
facabook.jpg
16/06/2016 08:13 (GMT+7)
GN - Tôi không ủng hộ việc này vì quan ngại quý Tăng Ni sẽ phân tâm trong việc tu học.  Xem tiếp...
13/06/2016 15:14 (GMT+7)
GN - Bạn đã đúng khi tạo duyên lành cho con niệm Phật, Bồ-tát, đi chùa, lễ Phật, cúng dường... Xem tiếp...
08/06/2016 08:00 (GMT+7)
GN - Hiện có chùa mạnh dạn đúc trống đồng làm trống Bát-nhã để thay thế cho trống da.  Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 910
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1