14/10/2016 08:27 (GMT+7)
GN - Một số lễ tiết trong đàn tràng chịu ảnh hưởng văn hóa của từng vùng miền.  Xem tiếp...
09/10/2016 08:11 (GMT+7)
GN -  Tu sĩ làm nhà ở, không hoạt động tôn giáo thì chỉ cần xin phép xây nhà bình thường như mọi người dân. Xem tiếp...
06/10/2016 07:21 (GMT+7)
GN - Đến nơi đâu thì cần chỉnh trang y phục phù hợp với nơi ấy. Đó là văn hóa của mỗi người.  Xem tiếp...
02/10/2016 08:51 (GMT+7)
GN - Làm nghề nông, chắc chắn bạn có tạo nghiệp giết hại giun dế và sâu trùng.  Xem tiếp...
29/09/2016 08:30 (GMT+7)
GN - Đôi lúc tôi đã có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời oan trái này...   Xem tiếp...
tranh theu.jpg
27/09/2016 11:23 (GMT+7)
GN - Tôi muốn thêu tranh Phật để cúng cho nhà chùa hay tặng người hữu duyên có được không? Xem tiếp...
25/09/2016 09:31 (GMT+7)
GN - Theo Phật giáo, mai táng người chết theo cách nào cũng đều được.  Xem tiếp...
18/09/2016 11:00 (GMT+7)
GN - Những chất gây say nghiện ngoài rượu, người nguyện giữ giới thứ năm đều không được dùng. Xem tiếp...
17/09/2016 07:56 (GMT+7)
GN - Mỗi người đều thừa tự nghiệp của chính mình. Xem tiếp...
16/09/2016 08:12 (GMT+7)
GN - Bạn tuy có cộng nghiệp mà không nghiêm trọng lắm, không vì việc ấy mà chịu đọa lạc. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 915
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Liên hệ 1