14/10/2016 08:27 (GMT+7)
GN - Một số lễ tiết trong đàn tràng chịu ảnh hưởng văn hóa của từng vùng miền.  Xem tiếp...
09/10/2016 08:11 (GMT+7)
GN -  Tu sĩ làm nhà ở, không hoạt động tôn giáo thì chỉ cần xin phép xây nhà bình thường như mọi người dân. Xem tiếp...
06/10/2016 07:21 (GMT+7)
GN - Đến nơi đâu thì cần chỉnh trang y phục phù hợp với nơi ấy. Đó là văn hóa của mỗi người.  Xem tiếp...
02/10/2016 08:51 (GMT+7)
GN - Làm nghề nông, chắc chắn bạn có tạo nghiệp giết hại giun dế và sâu trùng.  Xem tiếp...
29/09/2016 08:30 (GMT+7)
GN - Đôi lúc tôi đã có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời oan trái này...   Xem tiếp...
tranh theu.jpg
27/09/2016 11:23 (GMT+7)
GN - Tôi muốn thêu tranh Phật để cúng cho nhà chùa hay tặng người hữu duyên có được không? Xem tiếp...
25/09/2016 09:31 (GMT+7)
GN - Theo Phật giáo, mai táng người chết theo cách nào cũng đều được.  Xem tiếp...
18/09/2016 11:00 (GMT+7)
GN - Những chất gây say nghiện ngoài rượu, người nguyện giữ giới thứ năm đều không được dùng. Xem tiếp...
17/09/2016 07:56 (GMT+7)
GN - Mỗi người đều thừa tự nghiệp của chính mình. Xem tiếp...
16/09/2016 08:12 (GMT+7)
GN - Bạn tuy có cộng nghiệp mà không nghiêm trọng lắm, không vì việc ấy mà chịu đọa lạc. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 923
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Lịch Giác Ngộ 2018, cụm Tư vấn
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Liên hệ 1