Giác Ngộ Online

Lễ Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 30-3-2013 (nhằm ngày 19-2-Quý Tỵ), nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, từ tờ mờ sáng, đông đảo Phật tử quy tụ trước Thánh tượng Đức Bồ-tát tại chùa Huê Nghiêm (Q.2,TP.HCM) để tụng kinh Phổ Môn. 

BTN_0033.JPG
Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

Sau thời kinh, HT.Thích Trí Quảng, Viện chủ chùa Huê Nghiêm đã có pháp thoại với đại chúng về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, đồng thời nhắc nhở Phật tử luôn nỗ lực noi gương theo Bồ-tát, tinh tấn tu học để trí tuệ và lòng từ bi phát triển, từ đó có thể giúp người và làm lợi lạc cho xã hội.

BTN_0017.JPG
Phật tử tụng kinh Phổ Môn trước Thánh tượng

BTN_0008.JPG

BTN_0024.JPG
HT.Thích Trí Quảng, Viện chủ đã có pháp thoại về hạnh nguyện Đức Bồ-tát sau thời kinh sớm

BTN_0030.JPG

BTN_0028.JPG

Bảo Toàn

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ