Giác Ngộ Online

An trí xá-lợi Phật tại chùa Cực Lạc

Người dân Malaysia chiêm bái xá-lợi Phật
GNO - Chùa Cực Lạc ở Air Itam vừa làm lễ an vị xá-lợi Phật. Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dr S. Subramaniam cho biết xá-lợi đã được thỉnh vào trong nước với sự hỗ trợ của các tu viện và nhà sư đến từ Sri Lanka.

"Sự kiện này rất là quan trọng đối với Malaysia. Như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên xá-lợi của Đức Phật được đưa vào trong nước.

"Đây là một vinh dự lớn cho chùa Cực Lạc vì ngôi chùa là một trong những trung tâm hàng đầu đối với Phật giáo trong nước", ông nói tại lễ an trí 2 phần xá-lợi tại chùa hôm 26-4.

Chủ tịch Ủy ban Tăng già Thế giới Hoà thượng Liao Chung cho biết, xá-lợi xương, đến sân bay quốc tế Penang vào 25-4, được cung thỉnh từ tịnh xá Rangiri Ulpata Rajamaha Viharaya ở Sri Lanka.

Tín đồ cũng đã hoan hỷ cúng dường tịnh tài với kế hoạch xây dựng một đại tháp theo phong cách Đại tháp Giác Ngộ, phỏng theo một thánh tích thiêng liêng ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, trên một ngọn đồi bên cạnh bức tượng Bồ-tát Quan Âm để lưu giữ xá-lợi.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ