Giác Ngộ Online

TP.HCM:
Việt Nam Quốc Tự: Hàng nghìn người đến dâng hương

GNO - Tối 14 tháng Giêng-Ất Mùi, hàng ngàn người dân, Phật tử đã tới chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM dự lễ cầu an, dâng hương và tụng kinh Dược Sư nhân dịp đầu năm.

Nhiều thành phần đã đến chùa trong ngày 14-tháng Giêng dâng hương, cầu an, trong đó nhiều gia đình có trẻ em, người già đã lên chùa lễ Phật, thành tâm tụng kinh cầu an.

Phóng viên Giác Ngộ xin giới thiệu chùm ảnh tối 14 tháng Giêng:

 anh giANG (6).jpg
Chư Tăng thực hiện lễ cầu an tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

anh giANG (7).jpg

Mọi người tới chùa cùng nhau tụng khóa kinh đầu năm cầu nguyện cho gia đình

anh giANG (8).jpg
Phật tử tụng niệm

anh giANG (13).jpg

Thành kính dâng hương thơm lên Đức Phật

anh giANG (14).jpg
Dâng đèn cầu ananh giANG (12).jpg

Một không cảnh trang nghiêm trong tiếng tụng kinh

anh giANG (15).jpg
Thành kính dâng hoa cúng Phật

anh giANG (16).jpg
Nguyện cầu bình an

anh giANG (2).jpg
Các bạn trẻ trì tụng kinh Dược Sư

anh giANG (4).jpg
Hàng ngàn Phật tử, người dân tụng kinh giữa khoảng sân ngoài trời

anh giANG (5).jpg
Không gian trầm lắng

anh giANG (3).jpg
Nguyện cầu trong tiếng kinh kệ

anh giANG (9).jpg
Thành tâm hướng về Tam bảo

anh giANG (17).jpg
Các bạn trẻ tụng kinh từ xa

anh giANG (11).jpg
Ngưỡng vọng

anh giANG (10).jpg
Chắp tay nguyện cầu Phật gia hộ

anh giANG (1).jpg
Hàng ngàn người dân, Phật tử cầu nguyện tại Việt Nam Quốc Tự

Vũ Giang thực hiện

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ