Giác Ngộ Online

[Video] Thuyết U minh giới - Âm dương cùng lợi lạc Giác Ngộ TV

[GNO-Video] Thuyết U minh giới là nghi lễ đặc trưng Phật giáo Bắc truyền mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc, rộng giúp chúng hữu tình. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng của đạo Phật, đem Chánh pháp giáo hóa cùng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào.

Sau đây là video ghi nhận về nghi lễ này tại Việt Nam Quốc Tự, là nghi lễ hoàn mãn Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.Chương trình do kênh truyền hình trực tuyến Giác Ngộ TV của Báo Giác Ngộ với sự phối hợp của Ban Thông tin - Truyền thông thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHGVN TP.HCM.

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ