Giác Ngộ Online

Hà Nội: Đại giới đàn năm 2015 chính thức truyền giới

GNO - Đại giới đàn năm 2015 do BTS GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức đã chính thức tiến hành nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử vào hôm nay, 28-2-Ất Mùi (16-4-2015) tại chùa Bằng (Linh Tiên tự - P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

>> Hà Nội: Trên 250 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn 2015

hnoi 1.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư dâng hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo trước khi đăng đàn

Đại giới đàn đã cung thỉnh Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN làm Đàn đầu Hòa thượng cùng Hội đồng Thập giới sư Tăng.

Căn cứ theo Giới đàn Tăng, các nghi lễ được cử hành: chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị. Đúng 8g, ba hồi chuông trống Bát-nhã vang lên trầm hùng, mở đầu nghi lễ truyền giới (không có lễ hành chánh).

Tiếp theo, Ban Tổ chức cung an chức sự, Hội đồng Giới sư Tăng: Đức Pháp chủ làm Đàn đầu Hòa thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa làm tôn chứng Tăng già.

Hội đồng Giới sư Ni cung thỉnh NT.Thích Đàm Hằng làm Đàn đầu Hòa thượng (đàn Tỳ-kheo-ni); NT.Thích Đàm Kim làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Thức-xoa-ma-na; NT.Thích Đàm Nhâm làm Hòa thượng Đàn đầu đàn Sa-di-nii cùng chư Ni trưởng làm ngôi Yết-ma A-xà-lê,  ngôi Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng Tăng già.

Tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn 2015 là 252 vị. Trong đó có 21 giới tử Tỳ-kheo, 56 giới tử Tỳ-kheo-ni, 57 giới tử Thức-xoa-ma-na, 52 giới tử Sa-di và 66 giới tử Sa-di-ni.

Sau khi cung an chức sự, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thọ Sa-di, Sa-di-ni và Tỳ-kheo làm lễ Hội đồng Giới sư.

Sáng 16-4 này, Hội đồng Giới sư đã trao truyền giới pháp cho 52 giới tử Sa-di và 66 giới tử Sa-di-ni và buổi chiều cùng ngày sẽ truyền giới cho 21 giới tử Tỳ-kheo và 57 giới tử Thức-xoa-ma-na.

hnoi 2.jpg
Chư tôn đức nghiệp sư của các giới tử đảnh lễ Hội đồng Giới sư

hnoi 3.jpg
Giới tử trang nghiêm đảnh lễ chư tôn đức Giới sư

hnoi 4.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm sáng nay, 16-4-2015


Ngày mai, 29-2-Ất Mùi (17-4-2015), Hội đồng Giới sư tiếp tục trao truyền giới pháp cho 56 giới tử Tỳ-kheo-ni.

Tại buổi lễ, các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh - chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện...

Mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh ghi nhận từ Đại giới đàn 2015 (Hà Nội):

hnoi 5.jpg
Giới đàn năm 2015 do PG Hà Hội tổ chức, cung thỉnh
Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ làm Hòa thượng Đàn đầu

hnoi 6.jpg
Nghiệp sư của giới tử Ni đảnh lễ Hội đồng Thập sư

hnoi 7.jpg
Toàn cảnh nghi thức đảnh lễ Hội đồng Thập sư

hnoi 8.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Giới sư

hnoi 9.jpg
Nhất tâm kính lễ Hội đồng Thập sư Đại giới đàn 2015

hnoi 10.jpg
Giới tử Sa-di vân tập Giới trường thọ giới sáng nay

hnoi 11.jpg
Nhị vị Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê và Giáo thọ A-xà-lê

hnoi 12.jpg

hnoi 13.jpg
Chư tôn đức Thất chứng

hnoi 14.jpg
52 giới tử Sa-di thọ nhận giới pháp

hnoi 15.jpg
Và được trao y bát

hnoi 16.jpg

hnoi 17.jpg

hnoi 18.jpg
Mang y

hnoi 19.jpg
Chư tôn đức Tam sư Đàn Thức-xoa, Sa-di-ni

hnoi 20.jpg
Chư tôn đức Ni Thất chứng đàn Thức-xoa, Sa-di-ni

hnoi 21.jpg
Giới tử cầu thọ giới

hnoi 22.jpg

hnoi 23.jpg
Giới tử Sa-di-ni nhận y bát

hnoi 24.jpg
Đàn Tỳ-kheo

hnoi 25.jpg
Có 21 giới tử Tỳ-kheo

hnoi 26.jpg

hnoi 27.jpg
Giới tử Tỳ-kheo nhận y bát

hnoi 28.jpg

hnoi 29.jpg
Chính thức nhập chúng Trung tôn

hnoi 30.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Giới sư hồi quy sau khi đăng đàn


Cẩm Vân - Bảo Trinh - Hồng Nhung

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ