Giác Ngộ Online

MỜI ĐẶT MUA BÁO GIÁC NGỘ NĂM 2015

Kính mời bạn đọc đặt mua Báo Giác Ngộ năm 2015 - Tuần báo phát hành vào thứ 6 hàng tuần, nguyệt san phát hành vào ngày 15 hàng tháng.

Theo đó, giá báo năm 2015 - tuần báo thường: 8.500 đồng/cuốn, tuần báo đặc biệt (Xuân Ất Mùi, Phật đản, Vu lan, Vía Quan Âm): 19.000 đồng/cuốn. Nguyệt san thường: 11.800 đồng/cuốn, nguyệt san đặc biệt (Xuân Ất Mùi, Phật đản, Vu lan): 15.000 đồng/cuốn.

Xem thêm nội dung bên dưới:

DAT BAO.jpg

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ