Giác Ngộ Online

Ngôi chùa có nhiều tượng cổ http://www.youtube.com/watch?v=rekN08sw9xg&feature=player_detailpage&list=PL91409AC5A81D5289

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ