Giác Ngộ Online

[Video] Trang nghiêm lễ bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự Giác Ngộ TV

[GNO-Video] Sáng 14-5-Canh Tý, là kỳ bố-tát, thính giới của chư Tăng thuộc BTS GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự đã được thực hiện trang nghiêm.

Mời quý vị cùng xem video do PV Giác Ngộ TV thực hiện:
Xem Điểm tin Giác Ngộ số 58

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ