Giác Ngộ Online

Chùm ảnh: Các hoạt động khen thưởng và tấn phong giáo phẩm tại Đại hội VII

GNO - Giác Ngộ Online kính giới thiệu chùm ảnh phiên làm việc sáng nay 24-11 của Đại hội VII GHPGVN với các hoạt động khen thưởng và tấn phong giới phẩm.

wwwT1 (1).JPG

wwwT1 (2).JPG

wwwT1 (3).JPG

wwwT1 (4).JPG

wwwT1 (5).JPG

wwwT1 (6).JPG

wwwT1 (7).JPG

wwwT1 (8).JPG

wwwT1 (9).JPG

wwwT1 (12).JPG

wwwT1 (13).JPG

wwwT1 (14).JPG

wwwT1 (15).JPG

wwwT1 (16).JPG

wwwT1 (17).JPG

wwwT1 (18).JPG

Vũ Giang (thực hiện)

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ