Giác Ngộ Online

Chùm ảnh: Chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường

GNO - Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu bạn đọc chùm ảnh chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường Đại hội VII diễn ra buổi chiều hôm qua 23-11.

wwwT6 (1).JPG

wwwT6 (2).JPG

wwwT6 (3).JPG

wwwT6 (4).JPG

wwwT6 (5).JPG

wwwT6 (7).JPG

wwwT6 (8).JPG

wwwT6 (9).JPG

wwwT6 (10).JPG

wwwT6 (11).JPG

wwwT6 (12).JPG

wwwT6 (13).JPG

wwwT6 (14).JPG

Vũ Giang (thực hiện)

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ