Giác Ngộ Online

[Video] Ăn chay trong cái nhìn của thầy thuốc Giác Ngộ TV

[GNO-Video] Mời quý vị cùng nghe lại giải thích và hướng dẫn của BS.Lương Lệ Hoàng về chế độ ăn chay làm sao để không phải thường xuyên gặp... thầy thuốc.


Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ