Giác Ngộ Online

Kiên Giang: Kết thúc tuần lễ kiết đông “Thất nhựt giáo giới”

GNO - Từ ngày 7 đến 13-12-2014 (16 đến 22-10-Giáp Ngọ), tuần lễ kiết đông “Thất nhựt giáo giới” do BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức đã diễn ra trang nghiêm tại 2 điểm: chùa Giác Lâm (huyện Tân Hiệp) - dành cho chư Tăng và chùa Tam Bảo (thị xã Hà Tiên) - dành cho chư Ni.

kd-11.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN giáo giới cho hành giả tại chùa Giác Lâm

Đây là hoạt động Phật sự quan trọng của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang được tổ chức hàng năm. Mùa kiết đông năm nay, điểm chùa Giác Lâm có 50 chư Tăng và tại chùa Tam Bảo có 40 chư Ni là các vị trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh.

Trong tuần lễ kiết đông, tất cả hành giả đều cấm túc an cư, tắt hết điện thoại, không liên lạc, không tiếp khách. Trước đó, BTS PG tỉnh cũng đã ra thông báo gửi các cơ quan, ban ngành để tạm ngưng giải quyết các công tác Phật sự, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni tập trung vào 3 nội dung chính là: tụng kinh, tọa thiền và nghe giáo giới từ chư vị Hòa thượng. Đây là dịp để chư tôn đức cùng nhau học hỏi, trau dồi giới đức, nương tựa Tăng thân tu hành, biết nhìn lại mình, nỗ lực cần tu Tam vô lậu học, tích lũy được nội lực vững vàng trên bước đường hoằng dương chánh pháp.

Vào ngày thứ tư của tuần lễ kiết đông (10-12-2014), HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm chùa Giác Lâm để có lời giáo giới đối với chư Tăng Ni hành giả.

Đặc biệt, vào ngày 17-10-Giáp Ngọ, với sự kêu gọi, vận động của chư tôn đức lãnh đạo BTS, chư Tăng hành giả (Bắc tông và Khất sĩ) đã thệ nguyện dưới sự chứng minh của Tam bảo là nói không với thuốc lá, tiến tới năm 2015 sẽ không còn hình ảnh chư Tăng hút thuốc lá và ngày 17-10 âm lịch hàng năm sẽ là ngày kỷ niệm “Phật giáo Kiên Giang nói không với thuốc lá”.

Dịp này, chư Tăng điểm an cư chùa Giác Lâm đã tổ chức buổi cổ Phật khất thực tại trung tâm thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp) vào sáng ngày 12-12 (21-10-Giáp Ngọ) để gieo duyên cho Phật tử, bá tánh thập phương cúng dường tứ vật dụng và cũng là thực hiện theo lời Phật dạy về đời sống thiểu dục tri túc, tu tập hạnh diệt trừ tham sân si của người đệ tử xuất gia.

kd-15.jpg
Hành giả Tăng Ni trong khóa kiết đông "Thất nhựt giáo giới"

kd-28.jpg
Nghi thức khất thực gieo duyên

Tuần lễ kiết đông đã thành tựu viên mãn sau khi chư Tăng Ni làm lễ tác pháp Yết-ma hoan hỷ phát nguyện trước Phật và cam kết thực hiện tốt hai nội dung trong bản tác pháp Yết-ma.

Minh Triết

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ