Giác Ngộ Online

Phóng sự của truyền hình An Viên về vụ việc cháy chùa cổ Hội Sơn


/data/downloads/2013/chay_hoi_son_co_tu.flv
chay_Hoi_Son_co_tu.FLV

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ