Giác Ngộ Online

Bình Định: Cuối tháng 9 tổ chức Đại giới đàn Kế Châu

GNO - HT.Thích Nguyên Phước, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định vừa ấn ký thông bạch về việc tổ chức Đại giới đàn Kế Châu.

Theo đó, Giới đàn do GHPGVN tỉnh mở từ ngày 21 tới 23-9-2013 tại tổ đình Long Khánh (TP.Quy Nhơn - dành cho Tăng) và chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn - dành cho Ni).

PG Binh Dinh.JPG
Chư tôn đức GHPGVN tỉnh Bình Định họp về tổ chức Đại giới đàn Kế Châu - Ảnh: Thiện Hải


Đại giới đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Thập thiện và Bồ-tát giới.

Được biết, Ban Tổ chức nhận hồ sơ xin thọ giới từ nay đến hết ngày 21-8-2013 (nhằm ngày 15-7-Quý Tỵ). Hồ sơ xin thọ giới đích thân giới tử phải nộp về Ban Kiến đàn tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn), những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn Ban Kiến đàn không thâu nhận.

Bạn đọc quan tâm và để hiểu thêm Đại giới đàn Kế Châu có thể vào đây.

Chúc Thiệu

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ