Giác Ngộ Online

Phật tử làm gì khi gặp hình ảnh Đức Phật bị lạm dụng? Giác Ngộ TV

[GNO - Video] Khi gặp những vụ việc lạm dụng hình ảnh tôn nghiêm của Đức Phật, chư vị Bồ-tát... trong kinh doanh và trang trí, người Phật tử nên làm gì?

Mời quý vị cùng xem video mà Phật tử ở nước ngoài họ đã làm như thế nào.


D.Ng
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ