Giác Ngộ Online

Từ điển Phật học Princeton được trao Huy chương Dartmouth

Bìa cuốn từ điển do Đại học Princeton xuất bản
GN - Từ điển Phật học Princeton gồm 1.2 triệu từ với 14 ngôn ngữ khác nhau đã giành được Huy chương Dartmouth uy tín năm 2015 - giải thưởng được chọn lựa bởi các chuyên gia đầu ngành về thư viện, một phần thưởng cao quý nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu “có ý nghĩa và chất lượng cao”.

Cuốn từ điển là công trình kết tinh từ sự cống hiến tận tụy của Giáo sư Robert E. Buswell và Donald S. Lopez Jr, những người đã viết, biên soạn hơn 5.000 bài nghiên cứu.

Giáo sư Buswell cho rằng ông và Giáo sư Lopez “mong muốn người dùng có thể hiểu tường tận lời dạy của Đức Phật và thực hành trong sự pha lẫn không gian và thời gian”.

Với việc dùng quyển từ điển này, người đọc có thể bắt đầu hiểu được sự tiếp nối và khác nhau giữa Phật giáo tại Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Bảo Thiên (theo Lion’s Roar)

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ