Giác Ngộ Online

Ấn phẩm cho Phật tử trẻ:
Tuổi trẻ Phật Việt

GNO - Ấn phẩm do Tủ sách Vườn Tâm thực hiện vừa ra mắt số đầu tiên (tháng 5-2012) với 3 chuyên trang chính, gồm: Gia đình lam, Nếp sống đạo và Nhịp sống trẻ. Ngoài ra, còn có các trang như Vườn thơ, Phòng mạch, Kỹ năng sống...

Tuổi trẻ Phật Việt2.JPG

Trang bìa của tập san Tuổi trẻ Phật Việt - Ảnh: L.Đ.L

Theo ĐĐ.Thích Giác Nhường, chủ biên tập san thì sự ra mắt ấn phẩm nhằm cung cấp thêm một kênh để các bạn trẻ, Phật tử kết nối với chư tôn đức Tăng Ni và kết nối với nhau thông qua những trang viết. Cách trình bày phù hợp với thị hiếu của người trẻ, hi vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp nhận và ủng hộ.

Được biết, trên các chuyên trang đều có các tiểu mục hấp dẫn như phỏng vấn chư tôn Hòa thượng, các vị Tăng Ni trẻ, Phật tử có nhiều thành tựu nổi bật, có tâm huyết với đạo, với cuộc sống… Bên cạnh đó là những chia sẻ về giáo pháp nhẹ nhàng, gần gũi giúp người trẻ có thể tiếp cận Phật pháp một cách dễ dàng…

Tuổi trẻ Phật Việt3.JPG

Tuổi trẻ Phật Việt4.JPG

Một vài trang trên tập san Tuổi trẻ Phật Việt - Ảnh: L.Đ.L

Theo Ban Biên soạn, tập san Tuổi trẻ Phật Việt sẽ ra mắt 2 tháng một số với các chủ đề thiết thực cho Phật tử trẻ.

L.Đ.L

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ