Giác Ngộ Online

Đức Dalai Lama gặp gỡ sinh viên Ấn Độ

GNO - Đức Dalai Lama nói rằng hệ thống Phật giáo Tây Tạng về nhận diện hóa thân của các bậc thầy Phật giáo “đã đến lúc kết thúc” - theo Lion’s Roar.

Đây là phát ngôn của Đức Dalai Lama trong cuộc gặp gỡ với các sinh viên ở Bắc Ấn Độ vào ngày 25-10 qua.

Duc Dalai Lama - cham dut hoa than.jpg
Đức Dalai Lama chia sẻ tại buổi gặp

Theo thông tin từ Văn phòng Dalai Lama, Đức Dalai Lama gợi ý rằng “việc nhận diện hóa thân của các vị Lạt-ma đã đến lúc kết thúc” và cho biết trong Phật giáo Tây Tạng, truyền thống nhận diện hóa thân các vị Lạt-ma đã có lịch sử 700 năm, là hệ thống phổ biến nhất của việc ổn định các dòng truyền thừa tâm linh.

Đức Dalai Lama nêu lên chủ đề này để hồi đáp lại câu hỏi về người tiếp nối của ngài. Trước đây, Đức Dalai Lama từng nói ngài không có người tiếp nối hoặc là người tiếp nối ngài có thể được lựa chọn bởi người dân Tây Tạng.

Cá nhân Đức Dalai Lama không có quyền thay đổi Phật giáo Tây Tạng trên phương diện này. Là lãnh đạo cấp cao truyền thống Gelug của Phật giáo Tây Tạng và từng là lãnh đạo cao nhất của Tây Tạng, Đức Dalai Lama có sự ảnh hưởng đối với Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, ngài không có quyền chi phối với ba trường phái Phật giáo lớn tại Tây Tạng: Sakya, Kagyu và Nyingma - các truyền thống cũng có truyền thừa hóa thân của riêng họ.

Đức Hòa
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ