Giác Ngộ Online

[Video]
Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nói về tình thương bình đẳng Giác Ngộ TV

[GNO - Video] Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917 - 2014), hành giả một đời nghiêm mật giới đức, đầy định lực và thành tựu trí tuệ; Nhà dịch giả kinh điển Đại thừa của Việt Nam, đồng thời là vị lãnh đạo của Giáo hội.

Ngài nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử.

Nhân dịp đầu xuân, mời quý vị cùng nghe lại những lời khai thị của ngài, về tình thương bình đẳng, giản dị nhưng thiết thực trong đời sống tâm linh của mỗi người tu và học Phật.Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ