Giác Ngộ Online

Bạn trẻ, nhân viên văn phòng nghe thuyết pháp

GNO - Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3-2014, ĐĐ.Thích Viên Ngộ, Tăng chúng chùa Phước Viên (Đồng Nai) - CTV chuyên trang Phật học Báo Giác Ngộ đã có chuyến hoằng pháp ở Hà Nội.

1 vien ngo 1.jpg
Tại Trung tâm Đào tạo Tâm Việt Group - Ảnh: CTV


Theo đó, Đại đức đã được các nhóm Phật tử trẻ, doanh nghiệp, cơ quan sự nghiệp thỉnh giảng như Trung tâm Luyện chữ đẹp Mai Đông, Trung tâm Đào tạo Tâm Việt Group, Công ty cổ phần Hotkids VN, Trung tâm UNESCO Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, Công ty Luật Quốc tế D&N...

Tại mỗi nơi, Đại đức giảng sư chia sẻ về sự thực tập lời Phật dạy, quán niệm để tháo gỡ những khó khăn, kiến tạo an vui trong đời sống hàng ngày, trong công việc... Khẳng định với thính chúng "hạnh phúc tùy cách nhìn", cho biết, người con Phật luôn tư duy tích cực, trên cơ sở thấy rõ nhân quả, để từ đó làm lành, lánh dữ...

Bối Bối

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ