Giác Ngộ Online

[Video] Nghe lại chư Tăng nói về dịch bệnh và cách ly Giác Ngộ TV

[GNO-Video] Mời quý vị cùng nghe lại chia sẻ của ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ Chuyên khoa I, về dịch bệnh Covid-19 và thái độ của người Phật tử; HT.Thích Bửu Chánh nói thời gian cách ly bắt buộc tại nhà, vì từng là F2 của Covid-19.


 

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ