Giác Ngộ Online

Chùm ảnh: Nhiễu tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

GNO - Tối 22-7-2013, trong chương trình lễ Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, môn đồ pháp quyến tổ đình Tường Vân cùng đông đảo Phật tử đã vân tập về trước Giác linh đài của Trưởng lão Hoà thượng để tụng kinh Di Giáo. Sau đó chư tôn giáo phẩm cùng Tăng, Ni, Phật tử làm lễ dâng hương và hữu nhiễu bảo tháp Pháp Lạc nơi lưu nhục thân của Hoà thượng

PV Giác Ngộ xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh ghi nhận buổi lễ này.

BTN_0046.JPG
Di ảnh Trưởng lão Hoà thượng

BTN_0023.JPG
Chư Tăng Ni và Phật tử tập trung trước Giác linh đài

BTN_0033.JPG
Cùng tụng kinh Di Giáo

BTN_0058.JPG
Kinh văn do Trưởng lão HT.Thích Trí Quang kính dịch

BTN_0028.JPG
Kinh Di Giáo là một bản kinh ngắn gọn, súc tích

BTN_0011.JPG
Đức Phật dạy về những điều cốt lõi của Phật pháp trước lúc Ngài nhập Đại Niết-bàn

BTN_0054.JPG
Đức Thế Tôn nhấn mạnh về Giới, Định và Tuệ là sự nghiệp của người xuất gia tu hành

BTN_0067.JPG
"Giới còn là Phật còn"

BTN_0015.JPG
Ở đâu có người giữ giới nghiêm mật thì ở đó Phật pháp hưng thịnh

BTN_0024.JPG
Người tu phải biết cách chế ngự tâm và chế ngự các giác quan

BTN_0026.JPG
Biết điều tiết trong cả việc ăn uống làm sao cho thuận với việc tu tập, phát triển tâm Từ bi và Trí tuệ

BTN_0048.JPG
Giới luật như ngọn đèn

BTN_0084.JPG
Người giữ giới luật là bậc đáng kính...

BTN_0108.JPG
Sau thời kinh, chư Hoà thượng và Tăng Ni, Phật tử tiến về bảo tháp Pháp Lạc

BTN_0112.JPG
Đi đầu là HT.Thích Chơn Thiện và HT.Thích Phước Sơn

BTN_0119.JPG
Niêm hương trước bảo tháp

BTN_0126.JPG
Tăng Ni và Phật tử hướng về bảo tháp

BTN_0128.JPG
Hữu nhiễu bảo tháp để bày tỏ niềm tôn kính với Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

BTN_0152.JPG
Bảo tháp Pháp Lạc được xây dựng từ lúc Trưởng lão Hoà thượng sinh tiền, được ốp bằng đá hoa cương

BTN_0156.JPG
Bảo tháp nằm trong khuôn viên thiền viện Vạn Hạnh

Bảo Toàn thực hiện

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ