Giác Ngộ Online

Chương trình ca múa nhạc "Phật Tâm Ca"


/data/downloads/2013/videoplayback.flv
videoplayback.FLV

/data/downloads/2013/videoplayback_1.flv
videoplayback_1.flv

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ