Giác Ngộ Online

Kinh Đại báo phụ mẫu ân trọng

NSGN - Theo lịch sử, trên con đường phát triển Phật giáo, tư tưởng Phật giáo của Đại chúng bộ từ Trung Ấn truyền lên phía Bắc đã gặp ngay tư tưởng triết học có sẵn thuộc văn hóa Hy Lạp, Ai Cập, La Mã là những nền triết học lớn của nhân loại thời ấy. Và khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa gặp thêm Lão giáo và Khổng giáo cũng tiêu biểu cho một trong những nền văn minh lớn của loài người.

buddha01-63.jpg
Đức Phật thuyết pháp - Tranh PG nước ngoài

Có thể nhận thấy rằng văn minh Ấn kết hợp với văn minh của Trung Đông và Trung Hoa cộng thêm những tinh ba của Phật giáo, từ đó đã sản sanh ra tư tưởng Phật giáo Đại thừa, tạo nên cái nhìn mới về Phật giáo dưới dạng triết học.

Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ, tất cả kinh điển Phật giáo đều có phát xuất từ kinh gốc là kinh Nguyên thủy. Riêng kinh Đại báo phụ mẫu ân trọng nói về sự khổ cực, lo lắng của người mẹ khi mang thai, sanh con và nuôi con. Kinh cũng nêu những thí dụ về công ơn cha mẹ khó đáp đền và chỉ dạy cách báo đáp thâm ơn cha mẹ.

Nói một cách khách quan, bản kinh này cũng tốt cho con người trong việc dạy người phải sống hiếu đạo với cha mẹ. Về phần xem xét bản kinh này có thực là kinh Phật thuyết hay không, thiết nghĩ cần có sự hợp tác của các học giả chuyên nghiên cứu để có thể đưa ra kiến giải thỏa đáng.

HT.Thích Trí Quảng

Ý kiến của bạn:

<>



© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ