Giác Ngộ Online

Danh sách tấn phong giáo phẩm Thượng tọa

GNO - Vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã quy tụ 1.250 đại biểu là Tăng Ni và Phật tử tiêu biểu, đại diện cho 63 tỉnh thành trong cả nước và các Hội Phật tử Việt Nam ở hải ngoại về tham dự.

daihoi2.jpg
Chư tôn đức nhận bằng khen từ Chính phủ

Đại hội đã tấn phong 210 Thượng tọa lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, 497 Đại đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 262 Ni sư được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và 895 Sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Giác Ngộ Online xin tiếp tục giới thiệu danh sách chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa. Danh sách tấn phong giáo phẩm còn lại sẽ được tiếp tục tuần tự đăng tải đến bạn đọc.

1 Thuong toa (1).jpg

1 Thuong toa (2).jpg

1 Thuong toa (3).jpg

1 Thuong toa (4).jpg

1 Thuong toa (5).jpg

1 Thuong toa (6).jpg

1 Thuong toa (7).jpg

1 Thuong toa (8).jpg

1 Thuong toa (9).jpg

1 Thuong toa (10).jpg

1 Thuong toa (11).jpg

1 Thuong toa (12).jpg

1 Thuong toa (13).jpg

1 Thuong toa (14).jpg

1 Thuong toa (15).jpg

1 Thuong toa (16).jpg

1 Thuong toa (17).jpg

1 Thuong toa (18).jpg

1 Thuong toa (19).jpg

1 Thuong toa (20).jpg

1 Thuong toa (21).jpg

1 Thuong toa (22).jpg

1 Thuong toa (23).jpg

1 Thuong toa (24).jpg

1 Thuong toa (25).jpg

1 Thuong toa (26).jpg


PV.

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ