Giác Ngộ Online

Tìm thấy tượng Bồ-tát Quán Thế Âm ở lòng sông

GNO - Dân làng ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tìm thấy một bức tượng Bồ-tát Quán Thế Âm màu trắng ở sông Yết Dương hôm ngày 2-2 qua.

Toàn thân của bức tượng không bị hư hại đáng kể, và duy trì trong tư thế đứng trong nước (ảnh).

a vch.jpg

Dân làng đã tẩy sạch cho bức tượng và đặt dưới một cây đa để thờ.

Văn Công Hưng
(theo People’s Daily)

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ