Giác Ngộ Online

Điểm tin GN: Một tuần nhiều hoạt động Phật giáo Giác Ngộ TV

GNTV - Điểm tin Giác Ngộ tuần qua, từ ngày 8 đến 14-1, gồm những sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế: Hành chánh Giáo hội, Hoằng pháp, Tăng sự, Giáo dục, Nghi lễ, Phật giáo nước ngoài…
 
 Mời bạn đọc xem mục điểm tin của Giác Ngộ TV.

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ