Giác Ngộ Online

Điểm tin Giác Ngộ: Hoạt động Phật sự nổi bật tuần qua Giác Ngộ TV

GNTV - Điểm tin Giác Ngộ tuần qua, từ ngày 1 đến 7-1, gồm những sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế: Hoằng pháp, Tăng sự, Giáo dục, Nghi lễ, Phật giáo nước ngoài… 

Mời bạn đọc xem mục điểm tin của Giác Ngộ TV.

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ