Giác Ngộ Online

TT.Thích Lệ Trang nói về nghi thức đón Giao thừa Giác Ngộ TV

GNTV - Giao thừa có ý nghĩa như thế nào? Cử hành lễ Giao thừa đúng cần làm gì? Xin lộc thực sự là sao?... 

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của TT.Thích Lệ Trang trong chương trình Đạo Phật & Đời sống của Giác Ngộ TV.Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ