Giác Ngộ Online

TT.Thích Lệ Trang nói về Pháp hội Dược Sư kỳ an Giác Ngộ TV

GNTV - Đầu năm, theo phong tục, nhiều người đến chùa làm lễ cầu an. Hiểu về nghi lễ này như thế nào cho đúng? Tại sao nên thực hiện Lễ Dược Sư kỳ an hội?
Mời quý vị xem phóng sự do Giác Ngộ TV thực hiện.


Giác Ngộ TV
© 2008-2019  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ