Giác Ngộ Online

Khóa tu kính mừng Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Ngày 17-3, chùa Hòa Phúc (xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” với chủ đề “Kính mừng ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 âm lịch).

2 (4).jpg
Trong thời pháp thoại buổi chiều tại giảng đường chùa Hòa Phúc

Tại khóa tu, ĐĐ.Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc hướng dẫn Phật tử tụng kinh Phổ môn và giảng về ý nghĩa của bài “Phục nguyện” trong kinh cùng những hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm để Phật tử cùng tinh tấn tu tập theo hạnh nguyện của Ngài.

ĐĐ.Thích Pháp Đăng, giảng sư khóa tu kỳ này chia sẻ bài pháp chủ đề “Tinh tấn niệm Phật” và giải đáp các thắc mắc của Phật tử trong đạo tràng, giúp giải nghi cho các Phật tử, để Phật tử kiên cố trong tu tập.

Lan Anh
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ