Giác Ngộ Online

Én bay qua tóc

Sáng ra cửa thấy mây bay

Bên thềm nắng lụa tỏ bày niềm vui

Én bay qua tóc lâu rồi

Vườn tâm mai nở vàng tươi bốn mùa

Nụ cười không biết hơn thua

Trao nhau ngày tết cho vừa lòng xuân.

Hồ Đắc Thiếu Anh
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ